Pokyny k ubytovaniu

Čo je nutné priniesť na ubytovanie

 • Očkovací preukaz alebo pas s platnými vakcináciami proti besnote a bežným infekčným chorobám
 • Vlastnú stravu (dostatočne včas je možné si dopredu dohodnúť objednanie stravy hotelom)
 • Obojok
 • Doklad totožnosti majiteľa

Čo odporúčame priniesť

 • Vlastný peliešok alebo deku
 • Obľúbené hračky a pamlsky

Nezabudnite

 • Pred ubytovaním je nutné sa dopredu objednať telefonicky alebo osobne
 • Dopravu je treba nahlásiť taktiež dopredu
 • Nahlásený pobyt sa platí pri preberaní zvieraťa do hotela
 • Za pobyt predĺžený bez predchádzajúceho dohovoru sa platí jednorazový poplatok 15,00€ navyše
 • Majiteľ je povinný nahlásiť dopredu závažné skutočnosti a možné problémy svojho miláčika (poruchy správania, zdravotné problémy, alergie,…)